• slider-5.jpg
  • slider-4.jpg
  • slider-2.jpg
  • slider-1.jpg
  • slider-7.jpg
  • slider-6.jpg
  • slider-3.jpg
  • slider-8.jpg

Beste leden van de RLC,

Met ingang van woensdag 13 mei 2020 wordt ons veld weer opengesteld voor modelvliegen, maar onder 2 strikte voorwaarden:

Verder zijn alle Corona maatregelen van het RIVM van toepassing.

De nieuwe  Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 10 mei 2020 stelt dat openstelling alleen kan ‘mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen’ .

Om te voorkomen dat mensen die zich niet aan de voorwaarden houden een bekeuring krijgen van 390 Euro, en dat we als club een bekeuring van meer dan 4000 Euro krijgen, heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen:

1) Er mogen niet meer dan 10 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn op onze locatie (veld, pits en parkeerterrein)

2) Alle aanwezigen moeten te allen tijde minstens  1,5 meter  afstand tot elkaar houden

3) Alle leden kunnen toegang krijgen tot een Whatsapp groep, (RLC vliegplanning) waarin vliegers melding moeten maken van vliegplannen en naar drukte ge-informeerd kan worden.

4) Op momenten dat drukte verwacht wordt zal een Veldcommissaris met volledige bevoegdheden conform Artikel 8 van de Statuten RLC op het veld aanwezig zijn.

5) Er mogen maximaal 2 vliegers gelijktijdig vliegen. Op de flightline is aangegeven waar de vlieger moet staan/zitten

6) Clubhuis en toilet blijven gesloten. Beperkt laden kan met eigen 230V laadapparatuur

Als je komt vliegen verklaar je daarmee accoord te zijn met bovenstaande regels, je er aan te houden en anderen te helpen hierbij.

We gaan met zijn allen een experiment aan om te kijken hoe we binnen wet en regelgeving veilig en met plezier weer van onze hobby kunnen gaan genieten. Commentaren en suggesties zullen door het bestuur serieus bekeken worden en waar nodig in volgende versies van dit reglement verwerkt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van de Roder Luchtvaart Club

 

Modelvliegen is een hobby voor jong en oud. Het is een hobby vol spanning, ontspanning, techniek en gezelligheid. Binnen de modelvliegsport zijn verschillende disciplines zoals motorvliegen, zweefvliegen en helivliegen.

Het wordt voor een leuke en goede start met modelvliegen absoluut aangeraden lid te worden van een vliegclub. Veel mensen onderschatten de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het veilig kunnen besturen van een modelvliegtuig.
Dit heeft vaak tot gevolg dat ze zelf en alleen gaan proberen te leren vliegen, en in 99% van de gevallen heeft dit schade aan het model tot gevolg. Iets dat, indien er met een instructeur was gevlogen, niet nodig had hoeven zijn.
Veel beter is lid te worden van een plaatselijke modelvliegclub en gratis instructie te krijgen van een ervaren modelvliegpiloot, en daarnaast ook nog eens te kunnen profiteren van de daar aanwezige kennis.

Vliegen moet echt geleerd worden en daarvoor bent u bij de Roder Luchtvaart Club aan het juiste adres. Voor de beginnende modelvlieger is het dan ook aan te raden eerst eens inlichtingen te vragen bij onze vliegclub. Wij hebben ervaren instructeurs en vliegers, die u graag op de goede weg helpen. Ook kunnen ze u voorlichting geven over de juiste aanschaf van een model en toebehoren. De Roder Luchtvaart Club biedt de beginnende (en ook de al wat meer ervaren) modelvlieger volop kans zich te bekwamen in de modelvliegsport. 

 

Kom een keer langs op ons vliegveld of neem contact op voor meer informatie.

 

© 2017 RoderLuchtvaartClub. All Rights Reserved.